DAF Ünitesi

DAF Ünitesi

Daf ünitesi bir atık su temizleme sistemidir. Bu sistem genelde büyük su alanlarına kurulur. Sistem teknolojik açıdan donanımlı bir alt yapıya sahiptir.

Daf ünitesi çözünmüş hava flotasyonu olarak işlev görür. Ünite karmaşık olarak görünse de aslında işlevsel bir yapıya yer verir. Ünite kısmı özel olarak tasarlanmıştır. Mevcut olan floklar su yüzeyinde kaldığı için işlevi ortaya çıkar.

Ünite belirli katmanlardan meydana gelir. Bu katmanların her biri suyu kademeli olarak temizler. Yani su içinde mevcut olan tüm kir kalıntıları ve yağlar anında çözünüp alınır. Bu alanda floklama denilen bir yapı vardır. Bu yapı sayesinde kir kalıntıları ve en küçük partiküller bile çekilip alınır. Atık su arıtma denilen alanların hepsinde bu sistem vardır. Su içinde en küçük mikro kirleri bile çözer. En küçük kir kalıntısından en büyük kirlere kadar her biri farklı katmanlarda çözünerek çekilip alınır.

DAF Havuzu

Daf ünitesi alanının en önemli yapılarından birini de daf havuzu meydana getirir. Bu havuz içinde sistem genel katmanlardan meydana gelir. Bu havuz içinde fonksiyonel bir floklama sistemi vardır. Bu sistem sayesinde su içinde mevcut olan tüm kirler kolaylıkla çekip alınır. Havuz, su yüzeyinde biriken kabarcık ve köpük parçacıklarını bile çeker. Yani suda mevcut olan tüm kirleri alan bir kapasitesi vardır. Yağ tutucu olarak da işlev gören bir yapısı vardır. Su içinde en tehlikeli maddelerden birini yağlar oluşturur. Özellikle katı yağları çözüp atar. Bu durum suyun daha temiz olmasına katkı sunar.

Ön Arıtma Sistemleri

Daf ünitesi içinde ön plana çıkan diğer bir yapı ise ön arıtma sistemleridir. Bu sistem içinde suda özellikle yüzeye çıkan kirler alınır. Genelde dipte değil su yüzeyinde çalışma olur. Su yüzeyine çıkmış olan tüm büyük ve küçük kirler bu sistem ile beraber çekilir. Üstelik bu işlem kısa bir süreçte gerçekleşir. Teknolojik açıdan donanımlı bir sistem alt yapısına yer verir. Suyun en zor akışına sahip olduğu alanlarda bile çalışma hızı yüksektir. Özellikle mandıra ve mezbaha gibi alanlarda oldukça fazla işlev görür. Yapı olarak sulak olan her yere kurulabilen bir özelliği vardır. Bu yüzden işlem ağı da oldukça yüksektir.

Ön Çöktürme Havuzu

Yağ ayırıcı alanında ön çöktürme havuzu yer alır. Bu alanda yağlar yüzeyden çöktürülüp alınır. Ayrıca yağın yanı sıra katı olan kirler de suyun en dibine çökeltilip çekilerek alınır. Burada büyük borular devreye girer. Bu borular sayesinde çöktürme işlemi ile kirler çekilir. Borular geniş kapasiteli olduğu için kirlerin boyutu burada önem taşımaz. Her kir yapısını rahatlıkla içine çeken bir boru sistemi kurulur. Tıpkı bir paket arıtma gibi işlem gören sistem yapısı ön plana çıkar. Sadece gerekli alt yapının su altına kurulması gerekir. Kurulum işlemi daf ünitesi ile yapılır. İşlem yapıldıktan sonra da sistem çalışmaya başlar. Sistem karmaşık olarak görünse de işlem gücü oldukça yüksektir. Özellikle sağlıklı bir işlem ağı burada devreye girer. Her koşulda çalışmaya elverişli daf ünitesi vardır. Özellikle daha temiz ve hijyenik bir suya sahip olmak adına bu sistem ön plana çıkar. Bugün neredeyse her su sistemi alanında bu yapıya rastlamak mümkün. Kullanım açısından verimli bir arındırma sistemi sizlere sunulur.

DAF Ünitesi

DAF Ünitesi