İlaç Endüstrisi

İlaç Endüstrisi

İlaç endüstrisinde üreticiler, formül geliştirme, proses ve imalat aşamalarında ana madde, ham madde, reaksiyon elemanı ve temizleme maddesi olarak ilaç sanayinde tutarlılık için mümkün olan en az iletkenlikte yüksek kaliteli su kullanılmaktadır. Saf suyun elde edilmesi, depolanması, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyel niteliklerinin korunarak kullanımı ilaç üretiminin bir parçası olarak kabul edilir.

Zetaş yumuşatıcılar, filtreler, ters ozmoz ve elektro-deiyonizasyon yoluyla suyu saflaştıran teknolojileri kullanarak laboratuvar deneylerinde tutarlılık için ultra saf su üretimi sağlanır. Bu sistemler ayrıca kirlenmeyi ve mikrobiyolojik çoğalmayı azaltmak için UV dezenfeksiyonu ve sterilizasyon özelliğine de sahiptir.

İlaç üretiminde bütün aşamaları hassas olduğundan kullanılan bütün materyallerin teorik olarak istendiği şekilde olması gerekmektedir. İlaç üretimi aşamasında kullanılan ekipmanların steril olmasına önem verildiği için bu işletmelere ultra saf su sistemleri önerilir. Ultra saf su sistemleri öncesi gerekli durumlarda ön filtrasyon sistemi kurulur ardından reverse osmosis ya da deiyonizasyon sistemi (anyon-katyon reçine) ile saf su elde edilir. Ultra saf su üretimi için ise EDI (Elektro deiyonizasyon) veya Mixed Bed (Karışık Yataklı Reçine) sistemlerinin kullanılması önerilir.