Kartuş Filtre

Kartuş Filtre

Kartuş filtre, uygulama yeri ve alanına göre seçilen, başta su kaynakları olmak üzere tüm sıvıların içindeki katıları ayırmada kullanılan mekanik filtrelerdir.  Kartuş filtre genellikle bir tesisat üzerinde montajlı, filtre gövdesi içinde kullanılırlar. Filtre Gövde bağlantısını da hat üzerinde minimum basınç kaybı için en az hat çapı kadar bağlantı çapı olması istenir. Kartuş filtre boy seçimi 5” / 10″ / 20″ / 30″ / 40″ / 60” olarak bulunabilir. Kartuş filtrelerin mikron aralığı (gözenek çapı) 200 mikron ile 0,1 mikron hassasiyetindedir. Kartuş filtreler bir çok endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygundurlar. En hassas filtrasyondan, en kaba filtrasyon derecesine kadar farklı amaç ve uygumalar için kullanılabilirler. Kartuş filtreler 3 sınıfa ayrılır;

1) Membran Tip Kartuş Filtre – (Membrane Filters; General Electric – Suez Memtrex)
2) Derinlik Filtrasyonu yapan Kartuş Filtre – (Depth Filters; General Electric – Suez Purtrex, Hytrex, RO.Save Zplex, Hypure)
3) Yüzey Filtrasyonu yapan Filtreler – (Surface Filters; General Electric – Suez Flotrex)

Kartuş filtreler genellikle 100 ppm daha düşük kirliliklere sahip sular için tercih edilir. İşletmelerin ve proseslerin birçok noktasında kullanılırlar. ESC Arıtma Teknolojileri, GE HYTREX, GE PURTREX, GE ROSAVE vb. General Electric SUEZ marka proses kartuş filtreleri,  tasarladığımız su arıtma sistemlerinde, deniz suyunda, yağ –su filtrasyonunda, Kataforez sistemlerinde, solvent ve boya filtrasyonu gibi bir çok proses de kullanmaktadır.

Kartuş Filtre

Kartuş Filtre

Kartuş Filtre Kullanım Yerleri:

 • Ters Ozmos Membran koruyucu ön filtre
 • Şarap ve bira tesisleri proses filtrasyonu
 • Doğal Kaynak suyu dolum prosesleri
 • Tank üstü hepa ve vent filtrasyonu
 • Yağ tutucu kartuş filtreler rafineri tesisleri
 • Bakteri, virüs ve diğer mikroorganizma tutucu membran filtreler
 • Şurup ve şeker ürünleri filtrasyonu
 • Nişasta filtrasyonu,
 • Alkol filtrasyonu
 • Kataforez ve fosfatlama banyoları filtrasyonu
 • Boya imalatı prosesi filtrasyonu