Gri Su Geri Kazanım Sistemi

Gri Su Geri Kazanım Sistemi

Gri Su Geri Kazanım Sistemi; Endüstriyel atık sular endüstriyel kuruluşlardan ya da herhangi bir ticari faaliyet gösteren kuruluşlardan deşarj edilen sulardır. Bunların karışmış olduğu sular hiçbir zaman arıtılmadan yüzey sularına karıştırılmamalıdır. Bu tip sularda bulunan bakteriler, mikroplar, kimyasallar doğaya ve canlılara ciddi zararlar verebilir. Bütün üretim endüstrilerinde atık sular oluşur ve yine hemen hemen bütün üretim alanlarında atık su arıtma tesisleri ve sistemleri vardır. Bazı endüstrilerde kimyasal karışmış suyun arıtılması gerekirken kimi endüstrilerde de partiküllerin filtrelenmesi gerekir.

Endüstriyel atık sular endüstriden endüstriye farklılık gösterebileceği gibi aynı endüstriyel kuruluşlarında bile üretim yerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Endüstri kuruluşlarında kullanılan ham maddelerin farklılık göstermesi ve diğer nedenler bu çeşitliliğin başlıca nedenidir.

Atık su arıtma tesisleri farklı endüstri kuruluşlarına göre arıtım yöntemleri kullanmaktadır. Çünkü endüstri kuruluşlarından çıkan atık suların içeriği çok çeşitlidir ve içeriğe göre arıtım yapılmalıdır. Ayrıca bu işletmelerden çıkan atık sularda depolanma sırasında ve tasfiye tesislerinde de bozunmaya uğramaktadır. Bu sebeble arıtma yapılırken bütün bu unsurlara dikkat edilmelidir.

Gri Su Geri Kazanım Sistemi

Gri Su Geri Kazanım Sistemi