Evsel Atık Su

Evsel Atık Su

Evsel atık su insanların evlerinde çeşitli amaçlar için kullanarak kirlettikleri sular olarak tanımlanabilir. Bu atık sular içerisinde çözünmüş halde, askıda ya da koloidal olarak organik ya da inorganik maddeler bulunur. İnsanların hayat standartları, suyun harcandığı bölgenin iklim özellikleri, bölgenin kültürel özelliklerine göre bu atık suların içeriği değişir. Evsel atık suyun içeriğini değiştiren bir diğer unsur da endüstriyel atıklarla birlikte, şehir kanalizasyon sistemine verilmesidir. Bu durum atık suyun içeriğini tamamen değiştirir. Evsel atık su özelliği ve içeriği ülkeden ülkeye, şehirden şehire, hatta suyun daha çok kullanıldığı saatlere göre saatlik bir değişim bile gösterebilir. Evsel atık sular siyah su ve gri su olarak sınıflandırılabilir. Evsel atık su evlerden, hastanelerden, okullardan, otellerden insanların ortak kullanım alanları olan yerlerden gelen sular evsel atık suyu oluşturur.

Siyah su: Evlerde tuvaletlerde kullanılan atık sulardır. Yani mutfak, duş, lavabo, bulaşık ve çamaşır makineleri haricinde kalan, tuvaletten gelen sular olarak tanımlanır.

Gri su: Evlerde tuvalet haricinde kullanılarak kanalizasyona giden sular gri sulardır. Atık sular içerisinde en temiz içeriğe sahip olan atık su çeşididir. İçerisinde en az kirletici madde olan atık sulardır. Evsel atık sulardan gelen gri su olarak nitelendirilen bu atık su çeşidinin kaynağı mutfak banyo lavabolarından gelen sular, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sular olarak sayılabilir. Gri sular miktar olarak evsel atık suların büyük bir bölümünü oluşturur. Evsel atık suların kirlilik derecesini en çok etkileyen, arttıran madde azottur. İçme suyunda en zor temizlenen madde azottur. Atık sularda olan azot miktarının büyük bölümü siyah sudan gelir. gri sudaysa azot miktarı oldukça azdır. Bu yüzden gri su siyah suya göre daha kolay ve daha hızlı temizlenir.