Yağmur Suyu Toplama

Yağmur Suyu Toplama

Yağmur Suyu Toplama: Çevre Dostu Bir Su Kaynağı

Günümüzde sürdürülebilir çevre uygulamaları giderek daha fazla önem kazanıyor. Su kaynaklarını daha etkili ve çevre dostu bir şekilde kullanmak da bu trendin bir parçası. Bu bağlamda, yağmur suyu toplama sistemleri, hem çevre hem de maliyet açısından sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

1. Yağmur Suyu Toplama Nedir?

Yağmur suyu toplama, binaların çatılarından yağan yağmur suyunu toplayarak depolama sistemleri aracılığıyla kullanılabilir suya dönüştürme işlemidir. Bu yöntem, su tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevre dostu bir su kaynağı elde etme amacını taşır.

2. Sürdürülebilirlik ve Su Tasarrufu

Yağmur suyu toplama, su kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmanın bir yoludur. Bu sistemler, özellikle bahçe sulama, tuvalet sifonları ve temizlik gibi su ihtiyacı olan alanlarda kullanılarak şebeke suyunun kullanımını azaltabilir. Bu da doğal su kaynaklarına olan bağımlılığı düşürerek sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturur.

3. Maliyet Avantajları

Yağmur suyu toplama sistemleri, aylık su faturalarınızı düşürerek uzun vadede maliyet avantajı sağlar. Şebeke suyunun kullanımını azaltmak, su faturalarındaki maliyetleri düşürürken, yağmur suyunu ücretsiz bir şekilde kullanma olanağı sunar.

4. Kurulum ve Bakım Kolaylığı

Yağmur suyu toplama sistemleri, kurulum ve bakım açısından da kolaylık sunar. Genellikle çatıya entegre edilen su kanalları ve depolama tankları, sistemlerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, düzenli olarak bakım yapıldığında uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

Sonuç olarak, Yağmur Suyu Toplama Sistemleri, çevre dostu, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir su kaynağı sağlar. Bu sistemlerle su tasarrufu yaparak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilir ve aynı zamanda uzun vadeli maliyet avantajları elde edebilirsiniz. Yağmur suyu toplama ile doğaya saygılı ve ekonomik bir su kullanımı mümkündür.

Yağmur Suyu Toplama Projesi

Su yeryüzünde tüm canlıların yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca tüm medeniyetler, yaşamlarını bu yüce lütfun çevresinde inşa etmişlerdir. İnsanoğlu suyu daima iki şekilde temin etmiştir bunların ilki gökten gelen, baraj ve göletlerde doğal olarak toplanan yağmur suları, diğeri ise yer altı su kaynaklarıdır. Maalesef dünyada yaklaşık 7 milyon insan temiz içme suyu bulamamaktadır özellikle Güneydoğu Asya ve Afrika kıtası bu oranın büyük kısmını oluşturmaktadır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye’nin de su fakiri olabilecek ülkeler arasında olacağını gösteriyor. Bilinçsizlikten dolayı değerlendirilemeyen şiddetli yağmurlar fayda sağlayamamakta, hatta bazı zararlara sebep olmaktadır. Yağmur suyu toplama sistemleri su sorunların gelecekte artmasını da göz önünde bulundurulduğunda oldukça hayati bir konudur. Yoğun yağış olan bölgelerde ve mevsimlerinde yağmur sularının toplanması geleceğimiz ve insanlık için oldukça mühim bir konudur. Türkiye’de yıllık ortalama metrekareye saatte 570 litre su düşer. Bu sular toplandığı takdirde toplanan su, temizlik ve tarım ihtiyacına yetecektir. Yağmur suyu toplama projesi, uzun ömürlüdür ve kullanımı kolaydır. Çevre Şehircilik Bakanlığı ise yağmur suyu toplama projesi hakkında bir yönetmelik çıkarmıştır.

Yağmur Suyu Toplama Yönetmeliği

Yağmur suyu toplama projesi hakkında, yağmur suyu toplama yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 23 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Proje alanı 2 bin metrekare den büyük olan parsellerde inşa edilecek yapılara, yağmur suyu toplama yönetmeliği ile proje zorunluluğu getirdi.

Yönetmelikte, yağmur suyu toplama projesi ile ilgili maddede; “2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.” denilmektedir.

Yağmur suyu toplama yönetmeliği ile günümüzde 2 bin metrekareden büyük taşınmazlardaki inşaat projelerine bir zorunluluk getirilmiştir. Ancak, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumların, daha küçük alanlar için de yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirileceği öngörülüyor.

Önümüzdeki yıllarda öngörülen su kıtlığı düşünüldüğünde, bu zorunluluğun daha küçük parseller için de getirileceği düşünülüyor.

Yeraltı Su Deposu

Yeraltı Su Deposu