Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri Suyun biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla 50 – 600 kişilik dizayn edilmiş kompakt bir arıtma tesisidir. Belirli popülasyonlara göre standardize edilmiş havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon havuzu ve işletme kabininden oluşmaktadır.

Atıksu, tesisin bulunduğu yere ve atık su kanalına göre yerçekimi veya pompalama ve havalandırma ünitesine alınır ve burada bulunan organik maddeler aerobik bakteriler tarafından karbondioksit ve suya dönüştürülür. Aerobik koşulları sağlamak için üfleyiciler ve difüzörler yardımıyla ortama hava verilir. Havalandırma ünitesindeki organik kirliliği ortadan kaldıran atıksu, bakteri prangaları ile birlikte çöktürme ünitesine geçer. Burada katı ve sıvı, bakteri toplarının yerleşmesine izin verilerek birbirinden ayrılır. Dinlendirme ünitesinden alınan arıtılmış su, alıcı ortama verilmeden önce klorlanarak dezenfekte edilmektedir.

Arzu edilirse arıtılmış su filtrasyondan geçirilerek bahçe sulamasında kullanılabilir. Havalandırma havuzundaki bakteri miktarını sabit tutmak için çökeltme havuzunun dibindeki bakteri topları (aktif çamur) hava kaldırma sistemi ile havalandırma ünitesine geri aktarılır. Fazla çamur, çamur stabilizasyon ünitesine alınır. Bu ünitede çamura hava verilir ve septik hale gelmesi engellenerek stabilize edilir. Fazla çamur, yılda birkaç kez çamur stabilizasyon ünitesinden vakumlu kamyonla çıkarılır.