Enerji

Enerji

Küresel elektrik ihtiyacının önümüzdeki 20 sene içerisinde iki katı artacağı öngörülmektedir. Elektrik üretiminde çok fazla miktarlarda su tüketilmektedir ve elektrik ihtiyacının artacağı bu 20 yıl içerisinde kullanılacak olan su miktarının 3 kat daha fazla olacağı tahmin edilir. Dünyadaki su kaynakları sınırlı olduğundan dolayı sektörün ilerlemesinde ve karlılık elde edilmesinde büyük sınırlamalara sebep olabilir. Günümüzde artan nüfusla birlikte enerji tüketimi de artmıştır. Enerji sektörü son yıllarda hiç gerilemeyen aksine her geçen yıl önemi artan bir alandır. Enerjinin kullanıma hazırlanması aşamasından itibaren suyun kaliteli ve hijyenik olması çok önemlidir.

Enerji Sektöründe Su Arıtma Nedir?

Günümüzde enerji tüketiminin artmasındaki en büyük etken nüfusun sürekli olarak artmasıdır. Bu sebeple enerji sektörünün önemi her geçen yıl daha da artmaktadır. Enerji sektörü sürekli ilerleyen ve gelişen bir alan olmasından dolayı kaliteli ve temiz su enerjinin kullanıma sunulması açısından çok önemlidir. Buna ek olarak enerji sektöründe kullanılacak olan suyun anyon ve katyonlardan arındırılmış olması, iletkenliğinin düşük değerde olması yani deiyonize edilmiş su olması gereklidir. Suya deiyonize işlemi yapıldıktan sonra yüksek oranda saf su açığa çıkmaktadır ve saf su iletken değildir. Bu nedenle enerji sektöründe saf su kullanılması hem üretim hem de güvenlik açısından gereklidir.

Enerji Sektöründe Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Enerji sektöründe kullanılan suyun iletkenliğinin düşük olması yani deiyonize edilmiş su olması gereklidir. Deiyonize işlemi yapılmayan sularda anyon ve katyonlar bulunur. Katyonik iyonları gideren katyonik üniteler ve anyonik iyonları gideren anyonik üniteler deiyonizasyon işlemini yapan sistemlerde gerçekleşmektedir. Zaman zaman katyon ve anyon giderimi işlemi, mixbed denilen karışık yataklı ünitelerde birlikte yapılır. Mixbed sistemlerinde su ilk olarak katyonik reçineden geçer ve pozitif yüklü iyonlar hidrojen iyonları ile yer değiştirmesi sağlanır. Su sonrasında anyonik reçineden geçer ve negatif yüklü iyonlar hidroksit iyonları ile yer değiştirir. Bu işlemler sonucunda yüksek oranda saf su açığa çıkmaktadır. Saf su iletken olmadığından dolayı su molekülleri elektrik geçirmez. Bu nedenle  enerji sektöründe saf kullanılır.

Enerji Sektöründe Su Arıtma Avantajları

Enerji sektöründeki su arıtma işlemi, operasyon ve bakım giderlerinin azalmasını sağlar. Bu sayede artan enerji talebinin karşılanması ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamaktadır. Suyun arıtılarak yeniden kullanıma açık hale getirilmesi, saf su tüketiminin ve su azlığının operasyon ve finansal etkilerinin azaltılması için uygulanabilir. Tesislerde su israfını en aza indirmek için su saklama alanları oluşturulması ya da az maliyetle arıtma işlemi yapılarak verimli bir şekilde üretim yapılmasına olana sağlar. Bunlara ek olarak katı atıkları azaltarak ve su israfını önleyerek ekonomik açıdan da fayda sağlar. Enerji sektöründe kullanılan su arıtma sistemlerine yönelik olarak bilgi almak için web sitemizi inceleyebilir veya uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.