Nehir Suyu Arıtma

Nehir Suyu Arıtma

Ürün Özellikleri

  • Fiziksel ve kimyasal arıtma prensibiyle sistem dizaynı kurulmaktadır.
  • Toplamda 2 adet standart dizaynı mevcuttur. Bunlar 50 m3/saat ve 100 m3/saat ‘tir. Daha yüksek kapasiteler için profesyonel ekibimiz tarafından çoklu sistem dizaynları yapılmaktadır.
  • Geleneksel yöntemlere nazaran 10 kat daha fazla çökeltme sağlanır. Optimum çökeltme için plakalar 55 derecelik açıyla yerleştirilir.
  • Pvc plakalar suya batık halde bulur ve korozyona dayanıklıdır.
  • Hareket etmeyen parçalar ve kendi kendini temizleyen plakalar sayesinde işletme maliyetini düşürür.
  • Yer kaplama oranı diğer sistemlerden çok daha azdır. Bu sebeple oldukça verimli bir kullanım alanı sağlar

Uygulama Alanları

  • Irak ‘ta nehirlerden ya da diğer kaynak sularından alınan su, evsel kullanım kalitesinde su üretimi için kullanılır
  • Ön klorlama, koagülasyon-flokülasyon, lamella arıtma kum filtrasyonu ve klorlama ünitelerinden oluşan kompakt arıtım sistemleri askıdaki katı madde giderimi için oldukça ideal bir prosestir.

Ön Klorlama : WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) standartlarında arıtma sağlayabilmek için çökeltme veya filtrasyon yapmadan önce ön klorlama yapmak gerekir.

Koagülasyon-Flokülasyon : Amacı; türbülansa neden olan ve kararlı kolloidaları oluşmasına neden olan ince partikülleri su bileşenlerinden ayırmaktır.

Lamella Arıtma : Kimyasal arıtmadan sonraki suyun arıtımı genellikle çökeltme ile yapılmaktadır. Çökeltme alanını azaltmak için ise lamella kullanılmaktadır. Lamella çökeltme diğerlerinden farklı olarak düşük yüzeyde yüksek çökeltme sağlamaktadır. Çökeltme işleminden sonra arıtılmış su depolama tankına geçerek yatay santrifuj pompalar ile kum filtrelerine basınçlı olarak yollanır.

Kum Filtre : Amacı; çökeltme prosesi ile giderilmeyerek kalan parça ve flokları ayrıştırarak temiz suyu kullanıma hazır hale getirir

Dezenfeksiyon ( Son Klorlama ) : Son klorlama yapılarak arıtılan sudaki bakteriyolojik kirlilik bulunmadığından emin olunur

Nehir Suyu Arıtma

Doğal su kaynaklarımızdan biride nehirlerimizdir. Nehir suyu arıtma ile temiz su elde mümkündür. Aslına bakıldığında nehir suları oldukça sert ve yosunlu bir su çeşididir. Bu yüzden saf kullanımı halinde oldukça sıkıntı yaratabilmektedir, derin bir arıtma sürecinden geçmesi gerekir. Öncelikle nehir suyunda bulunan kum, taş ve benzeri maddeler ayrıştırılır. Bu aşamadan sonra suda bulunan bakterilere karşı kimyasal olarak dezenfeksiyon işlemi yapılır. Nehir suyunun dönüştürülmesi biraz zahmetlidir. Bu iki işlem yapıldıktan sonra suda askıda kalan cisimlerin önlenmesi amacı ile çökertme ve filtreleme sağlanır. Sudaki kirecin çözümlenmesi için kireç, yumuşatıcılarla desteklenir. Özellikle sudaki yosunun tamamen temizlemek amacı ile tekrar çökertme işlemine tabi tutulur.

Nehir suyunu kullanabilmek için arıtma sistemi güçlü bağlantılarla iç içedir. Sudaki bulanıklıkların berrak ve saydam olabilmesi adına su tekrar granül filtrelerden geçer. Ters ozmos ile sudaki tuz iyonları ayrıştırılarak suyun tadı dengelenir. Son aşamada ise EDI işlemi ile suyun saflık derecesi ayarlanır. Böylelikle nehir suyu da kullanıma hazır hale gelir.

Su Arıtma

Suyun kullanım öncesinde daha kaliteli ve güvenli olabilmesi için su arıtma kullanımı yapmak insan sağlığına da doğaya da oldukça fayda sağlayan bir harekettir. Günümüz itibari ile hemen her su çeşidini rahatlıkla arıtmak mümkündür. Doğal su kaynaklarından, atık suya kadar her suyu güvenle arıtan su arıtma sistemleri giderek gelişen teknoloji ile adeta mucizeler yaratmaktadır. Su hayatımızın hemen her anında kullanmaya mecbur olduğumuz bir sıvıdır. Yerini tutabilecek herhangi bir şey yoktur. Ancak insanoğlunun savurgan davranışları neticesinde sularımız, atık sularla kirlenmekte ve kullanılmaz hale gelmektedir. Asıl tehlike ise yaklaşmakta olan kuraklıktır.

Su arıtma sayesinde deniz suyu, dere, akarsu gibi aslında kullanmayı hiç düşünmediğimiz suları kullanmak mümkündür. Arıtma suyu bireysel olarak kullanıldığı gibi, toplumun su ihtiyacının karşılanmasını sağlamak içinde rahatlıkla kullanılabilir. Afet zamanlarında, kışlalarda, okul, hastane ve endüstriyel iş alanlarının su ihtiyaçları arıtmalar sayesinde rahatlıkla karşılanabilmektedir. Genel olarak kalabalık topluluklarda su ihtiyacı kısıtlanması oldukça sağlıksız sonuçlara yol açar. Ancak arıtma ile birlikte suyun sürekli olarak akışı sağlanarak sağlık koşullarda garanti altına alınmış olur. Elbette ki ev ve iş yerlerinde kullanılan arıtma cihazları birbirinden bağımsız olarak çok çeşitlidir. İhtiyaca yönelik olarak nasıl bir su arıtılmak isteniyorsa, uzmanlara danışarak, yönlendirilmek çok doğrudur. Kendi başınıza karar vermek, istenmeyen sıkıntılara yol açabileceğinden mutlaka planlı olarak arıtma kararı verilmelidir.

İçtiğimiz, kullandığımız suyu arıtabileceğimiz gibi tesislerde özelliklede fabrikalarda arıtma mutlaka olması gereken bir sistemdir. Atık suların doğaya karışması büyük bir sorun olacağından öncelikle arıtmak sağlıklı bir dünya için gereklidir. Arıtım ayrıca geri dönüşüme olanak veren tasarruf kaynağıdır. Sudan yapılan tasarruflar geleceğimizi korumak adına atılan adımdır. Bu yüzden tüketime odaklanmadan üretime destek vermek herkesin insanlık görevidir.

Reverse Osmosis

Reverse Osmosis

Reverse Osmosis

Reverse osmosis diğer adı ile ters ozmos olarak bilinen bir arıtma çeşididir. Suda fiziksel ve kimyasal olarak istenmeyen iyonların değişmesinde kullanılan bu sistem olarak çok güçlü etkisi vardır. Bu tür arıtma basınç ile sağlanmaktadır. Özellikle suda, hali hazırda bulunan ancak gözde görünmeyen cisimlerin arındırılmasında çok faydalıdır. Reverse Osmosis arıtma sayesinde hem içme suyu elde edilir hem de üretime katkı olarak sanayide kullanılacak su sağlanır. Bu arıtma iki temel aşama ile işlev sağlar. Sıcak su arıtma sisteminde çok önemli bir etkiye sahiptir. Sıcaklık oranı yüksek olan su filtrelerden geçerek ardında kum, taş, toz gibi istenmeyen maddeleri bırakarak kısmi olarak temizlenir. Bu sayede arıtma ikinci aşamaya geçer. Basınç ile pompalanan su membranlardan geçirilerek temizlenir. Burada önemli bir temizleme gücünden bahsetmemiz gerekir. Membranlardan geçen su aynı zamanda suda oluşan ağır metalleri yok etme fonksiyonuna sahiptir.

Oldukça etkili bir sistem olduğundan, Reverse Osmosis en çok kullanılan arıtma sistemi olarak bilinmektedir. Her türlü suyu çok rahatlıkla kullanılmasını sağladığı için tasarruf kaynağı da sağlamaktadır. Söz gelimi deniz suyunu saf hali ile içmek imkansızken, arıtma sayesinde içebilmek mümkündür. Arınmış ve temizlenmiş olarak sunulan deniz suyu artık sadece sudur. Burada güçlü bir dönüşüm bulunmaktadır. Filtreleme ve basınç arıtmada harikalar yaratır. Suda oluşabilecek bakteri, mikrop gibi insan sağlığına zarar verecek her türlü etki sıfıra iner.

Reverse Osmosis arıtma sisteminin oldukça geniş bir kullanım alanı bulunur. Özellikle sanayi fabrikalarında bu sistem sayesinde tek bir kimyasal kullanılmadan suyu en saf haline dönüştürmek mümkündür. Su neredeyse çoğalarak arıtılır. Bir arıtma sayesinde binlerce metreküp suyu arıtabilmek büyük bir tasarruftur. Ayrıca sistem kendiliğinden depo görevi sağlamaktadır. Bu yüzden ekstra bir depoya ihtiyaç duymadan, ekonomik açıdan da yarar sağlar. Bu sistemi kullanabilmek için öncesinde arıtma sağlayan uzmanlara danışmak çok yerinde bir davranış olacaktır. Çünkü her arıtma her alan için uygun olmayabilir. Ayrıca arıtmadan sağlıklı verim alabilmek adına mutlaka uzmanlarca gerekli ayarlamalarının yapılması çok önemlidir. Aksi takdirde su aşırı saflaşmaktan ötürü zarar görebilir.