Otoklav için Saf Su

Otoklav için Saf Su

SAF SU

İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su, içinde daha pek çok farklı madde içermektedir. Saf su ise çeşme ya da kaynak suyunun laboratuvar ortamında birçok farklı kimyasal işlemden geçirilmesi sonucu elde edilmektedir. Yapısında bulunan su molekülleri dışında katı madde ve mineralleri çözünmemiş bir sudur. Saf su belli bir sıcaklıkta (genelde 90-100 derece) ısıtılıp, yoğuşturularak elde edilmektedir. Saf suya damıtık su da denilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte saf suyun kullanım yerlerinde artış görülmektedir.

 • Hastaneler, mikrobiyoloji laboratuvarları
 • Laboratuvarlar ortamında saf su ile çalışan makineler
 • Akülerin üretimi
 • Gıda imalatı sektörü
 • İlaç sanayi üretim süreçleri
 • Yüksek basınçlı buhar kazanları gibi,

Saf su, ultra saflaştırılmış su ve ultra saf su, içme suyu olarak kullanılmamaktadır. Saf su iyonize olduğundan hücre düzenini bozarak hücrenin şişmesine ve tahrip olmasına yol açmaktadır. Bu durumlardan ötürü saf sudan sanayide veya temizlik işlerinde yararlanılmaktadır.

Saf su, kimya ve makine sektöründe çok fazla kullanılmaktadır. Ayrıca sıra, akü suyuforklift suyu, araç bakım, lazer epilasyon, su jeti kesim makineleri, CNC tezgahları, kaplama tesisleri ve kapalı devre, akvaryum, güneş panelleri, solucan gübre üretimi, otoklav, plastik üretimi, ilaç üretimi gibi bir çok alanda saf sudan yararlanılmaktadır. Saf suyun, tıp alanından, sanayiye kadar kapsamlı bir kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca saf sular laboratuvarda ki cihazların temizliği için gereklidir.

Saf suyun kullanım alanları;

İçme Sularında: Temiz suya sahip olmayan bazı ülkeler deiyonizasyon işlemi ile bazı sular, saf suya dönüştürülüp içine mineral eklenip daha sonra içme suyuna dönüştürülmektedir.

Meşrubat Sanayisinde: Sulandırılarak pastörize edilen meyve sularında lezzet kaybı olmaması için deiyonize işleminden geçirilmiş sular kullanılmaktadır.

Döküm Sanayisinde: Döküm sanayisinde kalıp soğutma sularına ihtiyaç duyulmaktadır. Kalıpların içinde taşların oluşmaması için, soğutma suları deiyonize işlemlerinden geçirilmektedir. Böylece ürün kalitesini ve üretim hızını korunmaktadır.

Tekstil Sanayisinde: Tekstil boyaların hazırlanmasında deiyonize sistemlerle işlenen yüksek kaliteli saf suları kullanmaktadırlar. Böylece ürün kalitesi daha iyi olmaktadır.

Kimya Sanayisi: Otomobillerde kullanılan antifiriz ya da tutkal gibi çeşitli kimyevi maddelerde deiyonize edilmiş su tercih edilmektedir. Böylece Üretimde kullanılan saf su, ürünlerin daha kaliteli olmasına neden olur ayrıca üretimdeki zaman kaybını azalmaktadır.

İlaç Sanayisi: İnsanlara verilen ilaçların üretilmesinde saf su kullanılmaktadır.

Saf su profesyonel cihazlar kullanarak ve çeşitli yöntemlerle üretilmektedir. Herhangi bir yöntemle saflaştırılmış su çeşidinin amacına uygun olduğu kabul edildikten sonra, suyun özelliklerini yerine getirmeye devam etmesi gerekmektedir. Saf suyun kalitesi sürekli kontrol edilmelidir. Saf suyu üreten firmalar daha çok şehir şebeke suyunu tercih etmektedir. Çünkü kalitesi ve her yerde kolay bulunabilmesinden dolayı tercih sebebidir. Bunun için saf suyun üretimi için üretilen cihazlar genellikle şehir şebeke suyuna göre üretilmektedir. Değişik sular için farklı distilasyon yöntemleri de kullanılır. Temiz olmayan sular kullanılan cihazların ömrünü kısaltmaktadır. Ayrıca cihazların bakım zamanlarında sıklaşma ve daha çok arıza gösterebilmektedir.

DİSTİLE SU

Distilasyon işlemi ile saflaştırılmış suya distile edilmiş su denmektedir. Distilasyon işlemi, suyun kaynatılıp daha sonra tekrar yoğunlaştırılarak saf hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem uygun ortamlarda yapılırken paslanmaz kazanlarda vb. aletlerde yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında cam soğutma borularından geçerek yoğuşturulmaktadır. Uygulanan her iki yöntemle elde edilen sular distile su‘dur. Böylece su içerisindeki patojen maddelerden arındırılmış ve saflaştırılmış olmaktadır. Distile su elektriği iletmemektedir. Aynı zamanda bu su laboratuvar ve hastanelerde bulunan steril su adı ile de bilinmektedir. İçerisinde mineral bulunmamaktadır fakat vücut için tıbbi olarak kullanılabilecek saflıktadır. Yaraların temizlenmesi için distile su kullanılmaktadır. Distile su, laboratuvarlar ortamında analiz yapmak için de kullanmaktadır. Distile su ile oksijenli su aynı değildir. İki suyun da özellikleri farklıdır.

Distile su elde etme metodları;

 • Adsorbsiyon
 • Filtrasyon
 • Ultraviyole oksidasyon
 • Distilasyon
 • Deiyonizasyon (Ion exhange)
 • Ters ozmoz (Reverse osmosis)

Yöntemlerle elde edilmektedir.