Lamella Çökeltme Ünitesi

Lamella Çökeltme Ünitesi

Lamella Çökeltme Ünitesi, yüzey alanını arttırarak küçük hacimlerde bile verimli bir çökeltme işlemi sağlamak amacıyla kurulmaktadır.  Bu sisteme; yüzey alanının artmasını sağlayan 55 derecelik açıyla sisteme yerleştirilen lamella plakaları eklenmektedir.

Lamella Çökeltme Ünitesi, yer problemi olan tesislerde sıklıkla kullanılır.  Dairesel köprüler ise; arıtma tesislerindeki çökeltme havuzlarında ve çamur yoğunlaştırma havuzlarında kullanılmaktadır. Havuz dibinde biriken çamuru tek bir noktada toparlayabilmek için köprüler kullanılır.

Ünitelerin dibinde biriken çamur, bir pompa yardımıyla uzaklaştırılmaktadır. Bu şekilde çıkışta berrak bir su sağlanmaktadır.

Lamella Çökeltme Ünitesi

Çökeltme, sıvı içerisinde bulunan yabancı cisimlerin ayrıştırmaya yarayan kuvvetli bir yöntemdir. Lamella tip çökeltme üniteleri sayesinde suda bulunan sert cisimler rahatlıkla ayrışabilir. Suda bulunan iri parçalar genellikle suyun etkisi ile kendi kendine erirken, ufak parçaların erimesi ve parçalanması daha zordur. Bu yüzden çökeltme sistemi kullanılması çok yararlıdır. Ufak cisimlerin ayrışması için kimyasal madde kullanımı ile topaklanma yapılarak çökeltme sağlanmaktadır. Lamella çökeltme üniteleri suyun yüzeyinde olan iri parçaları lamel adı verdiğimiz kümeden geçerek suyu hijyenik bir yapıya dönüştürür. Bu işleme çökeltme denilir. Birçok çökeltme sistemi arasında en iddialı olan ünite Lamella tip çökeltmelerdir.

Lamella sözcük anlamı ile ince tabaka anlamına gelmektedir. İnce bir tabakadan meydana gelen sistem montajlamada isteğe bağlı olarak dikdörtgen olabileceği gibi yuvarlak olarak da kurulabilmektedir. Çökeltme Sistemleri yapı itibari ile gövde ve lamel bölümleri plastik olarak tasarlanmış olup, iskelet yapısı paslanmaz çelik demirdendir. Yüzey kaplamasında epoksi boya kullanılmaktadır. Sistem, standart yapılarda bir ila on beş metrekare arasında değişkenlik gösterse de özel olarak da isteğe bağlı düzenlemesi yapılmaktadır.

Çökeltme Sistemlerine göre Lamella yapıya sahip çökeltmelerde çok daha etkili sonuçlar almak mümkündür. Bunun yanı sıra sabit bir sisteme sahip olduğundan kolaylıkla kullanılabilirler. Birçok farklı üniteye göre ekonomik olarak karlı bir yatırımdır. Hem etkin hem de bütçeye uygun bir sistem arıyorsanız lamella tip ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacaktır. Bağdaşık bir yapısı olduğundan elektrik sorunu yaşama gibi bir şey söz konusu değildir. Genellikle enerji üretimini işletmelerinde, atık su ve içme suyu işletmelerinde çökeltme sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır.

Çökeltme yapılan sular cisimlerden arındırılarak, daha saf bir hale dönüşür. Böylelikle suyun kalitesi arttırılarak daha güvenli bir şekilde kullanımı sağlanır. Sanayide arıtma olarak kullanılabilecek en güvenli sistemler arasında lamella tipli arıtmalar yer almaktadır. Dairesel lamella ile dikdörtgen lamella birbirinden oldukça farklıdır. Konum ve talebe göre değerlendirilip tesisler için en uygunu uzmanlarca tavsiye edilir. Dolayısı ile her iki modelde ihtiyaca cevap veren etkili yapılardır. Aralarındaki fark sadece görseldir.

Ön arıtma üniteleri nelerdir?

Ön arıtma, işletmelerde meydana gelen atık suyun sert cisimlerden ayrılmasına yarayan çok saf bir sistemdir. İçeriğinden kimyasal madde bulundurmayan bu üniteler iki gruba ayrılmaktadır. Dairesel ön çöktürme ve dikdörtgen ön çöktürme ünitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İkisinin de kendine has işlevleri bulunmaktadır.

Çöktürme havuzları, bir çeşit yardım ekipmanı gibi işlev görür. Bunun nedeni atık sularda bulunan kum ve benzeri maddelerin ayrıştırarak kendisinden sonra işleme geçecek olan sisteme büyük kolaylık sağlar böylece arıtma daha sağlıklı bir şekilde sağlanır. Çöktürme havuzları yatay akışlı, sert madde temaslı ve plakalı olarak üç gruba ayrılmaktadır.

Lamella Çökeltme Ünitesi

Lamel Çokeltm

Ön çöktürme tankı ne işe yarar?

Ön çöktürme tankı, atık katı suyun içerisinde bulunan katı cisimlerin temizlenmesinde etkilidir. Çamur, köpük, yağ, yüzeyde kalan kirli birikintileri ayırmada oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra katının yoğunlaştırma özelliği de bulunmaktadır. Ön çöktürme tankı bu özellikleri sayesinde ekonomik olarakta işletmelere katkı sağlamaktadır.

Ön çöktürme havuzu ne işe yarar?

Atık sulara karışmış olan katı maddelerin ayrımını sağlayan etkili bir sistemdir. Diğer yardımcı araçların işlevini kolaylaştırarak bir enerji tasarrufu sağlar. Çöktürme işlemleri bir nevi ekip çalışması gibidir. Kendisinden sonra gelen sisteme ayrıştırma kolaylığı sağlar.

Lamella nedir, ne işe yarar?

Lamella suya bulaşan atıkların, homojen yapıya dönüşmesini sağlayan yapı sistemlerinin yüzeyin oluşturmaya yarayan çökeltimdir. İnce tabaka olmasına karşın iç ve dış etkilerden koruyucudur. Bunun yanı sıra lamella sistemleri ekonomik olarakta tasarruf sağlayıcı türdendir. Çünkü atıklarda bulunan iri ve küçük cisimleri çözerek daha da derin çözülmesine yardımcı olur. Özellikle çöktürme üniteleri fabrika sanayisinde mutlaka kullanılması gerekir. Ayrıştırma bu sayede daha çabuk ve kolay hale gelir.