MBBR Sistemi

MBBR Sistemi

MBBR Sistemi

Atık suyun en iyi şekilde değerlendirilmesi için kullanılan teknolojik sistemler arasında MBBR Sistemi Nedir? Sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Birbirinden farklı kaynaklardan iletilen suların temizlenmesi ve arıtılmasında etkili sonuçları elde etmenize olanak verilmektedir. Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör olan (MBBR) ile oluşturulan alanların geniş bir yüzeye sahip oldukları görülmektedir. Özel biyo-kütle taşıyıcısının kullanılmasına uygun olarak tasarlanan sistemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tesis kapasitesinin artırılmasında ilave tanklara gereksinim duyulmayacak bu sistem ile önemli avantajlar elde edilecektir.

MBBR Sistemi Amaçları Nelerdir?

Yeni bir tesis kurulması aşamasında maliyetleri düşüren esnek yapısı ile MBBR sistemi tercih edilmektedir. Evsel veya endüstriyel alanlarda kullanılarak önemli hedefleri sağlamaktadır. Azot ve fosfor giderimi sağlayan MBBR Sistemi Nedir? Sorusunun yanıtını uzmanlardan almanız gerekmektedir.

MBBR Sistemi Alanları Nelerdir?

Çıkış suyunda yüksek kalite verimini elde etmek isteyen alanların tercihi MBBR sistemi olacaktır. Böylece atık su arıtma tesislerine yönelik kapasite artışlarının olduğu gözlemlenecektir. Diğer yandan ise endüstriyel atık su arıtımı yapılacak tesisler için önemli sistemleri barındırmaktadır. Atık su arıtma sistemlerine yönelik en avantajlı çözümler arasında yer alır. Maliyet yönünden avantaj elde etmek isteyen tesislerin uygulama alanlarında etkileyici sonuçları sağlamaktadır.

MBBR Sistemi Faydaları Nelerdir?

Aktif çamur sistemlerine göre daha yüksek katı alıkonma süresine sahip olan hareketli yatak biyofilm reaktörlerde pek çok risk düşük seviyelere indirgenmektedir. Biyokütlenin kaybedilme riskini azaltan MBBR Sistemi Nedir? Hangi avantajları sağlar? Sorularına yanıt bulmanızı sağlıyoruz. Hareketli yatak biyofilm reaktörlerde (MBBR) ile yavaş biçimde büyüyen mikroorganizmaların gelişimi için uygun ortamlar sağlanmaktadır. Tesis kapasitesinin yaklaşık 2 katına yükselmesini sağlayan bu teknoloji ile daha iyi performans elde edilmektedir. Diğer avantajları arasında:

 • Konvansiyonel sistemlere göre daha az yere ihtiyaç duyulması,
 • Daha düşük çamur oluşuma sahip olması,
 • Arazi sorunu yaşanan yerler için uygun sistemler olması,
 • Yüzey alanı artırılabilen bu sistemler ile küçük hacimde arıtılmaların gerçekleştirilmesi,
 • Daha yüksek kalitede su veriminin sağlanması,
 • Mevcut sistemlerin daha verimli çalışması yer almaktadır.

MBBR ve MBR Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kaliteli personellerle gerçekleştirilmesi gereken MBBR sistemi için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. MBBR ve MBR sistemleri arasındaki farkları incelediğinizde hangisinin daha uygun ve az maliyetli olduğunu görebilirsiniz. Kolaylıkla kullanılan sistemlerde atık suyun daha verimli şekilde elde edileceğini görebilirsiniz. MBBR prosesinde ters yıkama veya geri devir çamuru akışlarına gerek duyulmayacağını vurgularken, MBR için sistemlerin çalışma şartlarında nelere dikkat edileceğini aktarıyoruz. Pratik ve avantajlı uygulamaları kapsayan MBBR ile ilgili eğitimleri kaliteli bir şekilde alabilirsiniz. Böylelikle moleküler düzeyde daha kaliteli ve verimli sonuçlar sizi bekliyor olacaktır. Az bakım gerektiren MBBR sistemi kendi kendisini idare etmektedir. MBR sistemi ile arasındaki farklar ise şu şekildedir:

 • MBBR sistemi, MBR sistemine göre daha az yatırım maliyetini gerektirmektedir.
 • MBBR sisteminde, MBR’ye göre Giriş AKM değerinin düşük olmasına dikkat edilmektedir.
 • MBBR sisteminde diğer sisteme göre çalışması için herhangi bir kimyasal kullanmanıza gerek kalmamaktadır.
 • MBBR proses işletmesi, diğer sisteme göre çok daha basittir.
 • MBBR ‘nin MBR ‘ye göre toksik maddelerin giderilmesinde geri planda kaldığı bilinmektedir.
 • MBR ile daha kaliteli arıtılmış su elde edilmektedir.
 • MBBR sistemi ile elde edilecek atık su bahçe sulama alanında kullanılmaktadır.
 • Her iki sistemin de çalışabilmesi için blower ihtiyacı bulunmaktadır.