Buzlanma Önleyici Tuz

Buzlanma Önleyici Tuz

Kar Tuzu

Her mevsim, kendine göre bazı zorlukları beraberinde getirmektedir. Yaz aylarında aşırı sıcaklardan kaynaklı asfalt erimeleri meydana gelebilirken sonbahar ve ilkbahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış meydana gelmesi yaşam şartlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak kış ayları insanların diğer mevsimlere nazaran daha çok endişe ettikleri, bazı güvenlik önlemlerini sıkı tuttukları bir mevsimdir. Bunun nedeni elbette ki kar yağışı ve sonrasında gelen buzlanma ve dona çekme durumudur. Kar yağışının hemen ardından hava sıcaklıklarının hatırı sayılır derecelerde düşmesi, buzlanma sorununu yaratmakta bu sorun ise hayati riski yüksek olan meseleleri gündeme getirmektedir.

Kar ve buzlanma ile mücadele yöntemleri dünya genelinde üzerinde düşünülen, sistem ve teknoloji gereksinimleri üzerine araştırma yapılan önemli bir konudur. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma nedeni ile birçok trafik kazası yaşanmakta, yaralanma ve düşme gibi durumlar da kazaların hemen ardından gelmektedir. Bu nedenle farklı sistemler ve çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında yol tuzu uygulaması en düşük maliyetli ve en hızlı çözümü sunmaktadır. Kar tuzu modern yani yeni bulunmuş bir yöntem olmamakla beraber buzun çözülmesi için uygulanan en geleneksel ve eski yöntemlerden biridir. Bu nedenle buz tuzu olarak da bilinmektedir. Büyük yollar ile caddeler ve ana yollarda uygulanan buz tuzu, kar ile mücadele açısından en etkili ve en düşük maliyete sahip olan çözümdür. Kış mevsiminin en zorlayıcı engellerinden olan kar ve buzlanma sorununun çözümü olan karla mücadele tuzu aynı zamanda tercih edilebilecek en güvenli çözüm yöntemidir.

Yol tuzu kar yağışı esnasında ya da hemen sonrasında buzlanma gerçekleşmeden kamyon ya da kar küreme araçları vasıtası ile yollara serpilme yöntemi ile uygulanmaktadır. Tuzun buz çözme özelliği aslında temel bir kimya kuralıdır.  Kar tuzu eriyen kar ile birleştiğinde tuzlu bir su çözeltisi meydana getirmektedir. Tuzlu su haline gelen karın donma derecesi bu sefer daha düşük olacaktır, yani düşük sıcaklıkta daha dirençli olacak ve daha geç donacaktır. Karın ve buzun etkili ve kısa sürede eritilmesi ile uygulama adımları açısından buz tuzu güvenlidir. Ayrıca yeniden kar yağması veya buz tutması gibi bir durum olduğunda yüzeye yapışma durumunu da engellediği için tuz uygulaması elverişli bir çözümdür.

Karla mücadele tuzu kısa sürede uygulanabilirliği, düşük maliyet kalemi, buz ve kar eritme özelliği ile sokak araları, bina önleri, kampüs içleri, park, bahçe ve sitelerdeki uygulanabilirliği ile elverişli olduğu kadar güvenlik sağlaması açısından en etkili yöntemdir. Tuz uygulamasının güvenilir olup olmaması hakkında sorulan bir diğer soru ise tuzun uygulandığı yüzeye olan etkisidir. Bu konuda uygulanacak olan tuzun belirli standartlara sahip olması, kimyasal içerikli olmaması, doğal kaynaklı ürün menşeine sahip olması gibi nitelikler, tuzun güvenilir olup olmadığını göstermektedir. Bazı tuzların içerikleri uygulandığı yüzeylerde, yüzey tahribatına neden olmakta bu durumda da onarım gibi maliyet kalemleri gündeme gelmektedir. Ancak uygulanacak olan tuzun içeriği, bileşenleri, kimyasal bazlı bir içeriğinin olup olmaması ya da var ise doğru yüzeyde kullanılıp kullanılmayacağı gibi özellikler ve detay bilgiler, tuz uygulamasının güvenilir olup olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yol Tuzu

Kış mevsimi geldiğinde birçoğumuz karın zevkine ve yarattığı huzurun tadına varmaktan çok yaratabileceği olumsuz durumları düşünmekle meşgul olmaktayız. Yolların kapanması, gece saatlerinde ve düşük sıcaklıklarda meydana gelen dona çekme ve buzlanma durumlarının yol açabileceği trafik kazaları, düşmeler, yaralanmalar ile maddi kayıplar, kış mevsimini yeteri kadar yaşamamıza engel olabilmektedir. Kar yağışının neden olduğu buzlanma ve kar tutma durumları gün içinde ulaşım trafiğini engellediği kadar zaman ve masrafları da beraberinde getirmektedir. Karın getirdiği bu olumsuz etkilerle baş etmek için kar tuzu en etkili yöntemler arasında bulunmaktadır.

Buz tuzu olarak da bilinen ve kullanılan yol tuzu uygulandığı yüzeyde bulunan kar birikintilerinin ve buz katmanlarının erimesini sağlayarak olumsuz koşulları nötr hale getirmektedir. Karla mücadele tuzu asetik özelliği ile donmuş, buzlanmış karın çözülmesine ve erimesine olanak tanımaktadır. Bu sayede olumsuz etkiler meydana getiren yoğun kar yağışı veya buzlanma sorunu gerektiği gibi önlem alınarak rahatlıkla çözüme kavuşturulabilmektedir.

Kar Tuzu Uygulaması

Bolu kar tuzu uygulaması birden fazla yöntem ile uygulanabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak tuz uygulamasını iki farklı yönteme ayırmak mümkündür. Birinci uygulama alanı araç trafiğinin olduğu yollar üzerindedir. Yollar için buz tuzu uygulaması kar yağışı başlar başlamaz ya da bittikten hemen sonra yapılan bir uygulamadır. Buradaki temel amaç yağan karın buz tutmasını önleme amacı ile zaman kaybetmeden yol tuzu uygulamasının yapılmasıdır. Tuz, karın hemen üzerine serpildiğinde karın erimesini sağlayacağı gibi hava sıcaklığının daha da eksilere düşmesi durumunda tamamen buzlanma riskini en aza indirmektedir. Bu nedenle genellikle kar yağarken ya da yağış bittikten hemen sonra ince kum ile karıştırılarak ana yollar, caddeler ya da şehirlerarası yollarda serpme yöntemi ile uygulanabilmektedir. Bu uygulama genellikle il ve ilçe belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Kamusal bir hizmet olarak sunulan bu uygulamada belediye gibi kamu kurumları kışa girerken karla mücadele tuzu için hazırlıklar yapmaya başlar ve tuzların depolanması sağlanır. Hava tahminleri yakından takip edilir ve yağış yaklaştığında tuzlu çözeltiler hazır tutulur ve uygun zamanda yollar üzerinde uygulanmaya başlanır.

İkinci yöntem ise araç trafiğinin görece daha az olduğu, yayaların sıkça kullandığı yüzeylerde yapılan uygulamadır. Bu uygulama tuzlu solüsyon olarak da bilinmektedir. Tuzlu solüsyon, su ve tuzun karıştırılarak homojen bir çözelti elde edilmesidir. Bu karışım genellikle bina önleri, kaldırımlar, site içi, kampüs alanı gibi yayaların kullandığı yüzeylerde püskürtme yöntemi ile uygulanmaktadır. Yüzeylere zarar vermeyen nitelikle ve içerikte olan kar tuzu su ile birleştiğinde donma derecesi daha düşük olan bir karışım elde edilmektedir. Bu sayede kar yağışı başlamadan yapılan uygulama ile karın bu yüzeylerde tutması, sonrasında ise buzlanmasının önüne geçilebilmektedir.

Karın buzlanmasına neden olan temel etken, karın saf su özelliğinde olmasıdır. Kar, eridikten sonra 0°C’nin altındaki bir sıcaklıkla hızla donma eğilimi göstermektedir. Tuzlu solüsyon uygulaması yapıldığında ise kar tuzlu solüsyon ile karışacağı için ortaya çıkan karışım tuz oranı yüksek bir çözelti olacaktır. Eriyen kar, tuzlu çözelti halinde çok daha düşük sıcaklığa kadar donmadan kalabilecek bu sayede kar ve buzlanma ile etkin bir mücadele gösterilmiş olunacaktır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.