Elektrodeiyonizasyon Ankara

Elektrodeiyonizasyon Ankara

Elektrodeiyonizasyon (EDI), suda bulunan katyonik ve anyonik iyonların, iyon değiştirme elektrik ve reçine enerjisinin entegre halde çalışması ile sudan uzaklaştırıldığı ve ultra saf su elde edildiği bir arıtma teknolojisidir.

Elektrodeiyonizasyon (EDI) sistemi öncesinde birinci aşama olarak güncel teknoloji olan Ters Ozmoz üniteleri kullanılıyor. Ters Ozmoz ünitesi içerisinde kullanılan membranlar ile %95-99 oranında iyon giderimi sağlanarak saf su elde edilmektedir.

 

Elektrodeiyonizasyon (EDI) Sistemlerinin Avantajları

  • Reçineli deiyonizasyon üniteleri servis esnasında rejenerasyona ihtiyaç duymadığı için istenilen su kalitesi sürekli sağlanmaktadır.
  • Kompleks çatıştırma prosedürü yoktur.
  • Operatör müdahalesi gerektirmez.
  • EDI Konsantre suyu kimyasal içermediğinden dolayı tekrar kullanılabilmektedir.
  • Reçineli Deiyonizasyon sistemlerinin konsantre atıklarında bulunan kimyasallar nötralize edilmelidir.
  • Reçineli Deiyonizasyon sistemlerine oranla dörtte bir oranında alan kaplamaktadır. Bu nedenden dolayı nakliye, işletme ağırlıkları ve taban alanı açısından avantaj sağlamaktadır.
  • Şase üzeri montajlı sistemler olduğu için montaj kolaylığı bulunmaktadır.
  • Giriş suyu değerlerinin değişmesi durumunda staklarının temizlenmesi yeterli olacaktır. Reçineli Deiyonizasyon sistemleri için ilave rejenerasyon gerekecektir.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.